Program

 

1. nap (2022. október 27., csütörtök)

 

9:00‒9:10 A konferencia megnyitása

 

1. szekció: A város irodalmi reprezentációi 1. (szekcióelnök: Tóth Kálmán)

9:10‒9:25 Balga Nóra: Olasz városok metaforikus képe a XX. századi magyar irodalomban
9:25‒9:40 Eszik Veronika: „Szürke szörny, Fiume a neved” – a racionalizált városszövet keltette veszteség- és ellenérzések a 19. század végi horvát irodalomban
9:40‒9:55 Kovács Katalin: A XVIII. századi Párizs arcai Louis-Sébastien Mercier Tableau de Paris című műve alapján

9:55‒10:15 vita

10:15‒10:30 kávészünet

2. szekció: A város a történetírás diskurzusaiban 1. (szekcióelnök: Entz Géza)

10:30‒10:45 G. Etényi Nóra: Veduták, államelmélet és hosszú távú emlékezet ‒ Buda 1686-os ábrázolásain
10:45‒11:00 Pilkhoffer Mónika: Tervpályázati visszaélések a dualizmus korának városépítészetében

11:00‒11:20 vita

11:20‒12:45 ebédszünet

12:45‒13:30 Kiemelt előadás (szekcióelnök: Hörcher Ferenc): Entz Géza: Város és műemlék-ügy. Magyar példák

13:30‒13:45 vita

3. szekció: A város a filozófia diskurzusaiban 1. (szekcióelnök: Kovács Gábor)

13:45‒14:00 Óbis Hajnalka: Pusztuló városok és épülő város Augustinus De civitate Dei című művében
14:00‒14:15 Kovács Eszter: „Egymást érő városok”: a holland politikai táj Diderot gondolkodásában
14:15‒14:30 Smrcz Ádám: A városok ontológiájának tétje a város, mint politikai közösség szempontjából

14:30‒14:50 vita

14:50‒15:05 kávészünet

4. szekció: A város antropológiai, szociológiai és kultúrkritikai megközelítései (szekcióelnök: Alföldi György)

15:05‒15:20 Dobák Judit: Mintatelep ‒ Városantropológiai felvetések
15:20‒15:35 Kovács Gábor: A Gép és a Kert – a metropolis és a regionális város Lewis Mumford gondolatvilágában
15:35‒15:50 Szijártó Zsolt: A berlini magyar kulturális örökség

15:50‒16:10 vita

16:10‒16:55 Kiemelt előadás (szekcióelnök: Körmendy Imre): Moravánszky Ákos: A város dimenziói

16:55‒17:10 vita

17:10‒17:25 kávészünet

5. szekció: A város építészeti perspektívái (szekcióelnök: Moravánszky Ákos)

17:25‒17:40 Alföldi György: Város és Város
17:40‒17:55 Kalmár Miklós: A pusztulás traumája, az újjáépítés reménye
17:55‒18:10 Körmendy Imre: Gondolatok a városról Illyés Gyula írásaiban

18:10‒18:30 vita

 

2. nap (2022. október 28., péntek)

 

6. szekció: A város irodalmi reprezentációi 2. (szekcióelnök: Tóth Kálmán)

9:00‒9:15 Tüskés Anna: Balázs Ákos a budapesti és tiszapócsi (polgári) flâneur Rab Gusztáv Utazás az ismeretlenbe című regényében
9:15‒9:30 Vesztróczy Zsolt: A sokarcú város ‒ Pozsony képe Jókai Mór munkáiban
9:30‒9:45 Széchenyi Ágnes: Városiasság, falusiasság

9:45‒10:05 vita

10:05‒10:20 kávészünet

7. szekció: A város a történetírás diskurzusaiban 2. (szekcióelnök: Széchenyi Ágnes)

10:20‒10:35 Ábrahám Barna: A magyar nemzetállam városai idegen szemmel – a 19. századi szlovák és román elitek nézőpontjai
10:35‒10:50 Fazakas László: A fővárosi tudat kialakulása és hatása Kolozsváron a dualizmus korában
10:50‒11:05 Gál Zsófia: Városformáló polgármesterek? Középítkezések Kolozsváron és Marosvásárhelyen Szvacsina Géza és Bernády György polgármesterek idején

11:05‒11:25 vita

11:25‒12:45 ebédszünet

12:45‒13:30 Kiemelt előadás (szekcióelnök: Hörcher Ferenc): Wettstein Domonkos: Tájsebek ‒ Pilinszky János evangéliumi esztétikája a városépítészet perspektívájában

13:30‒13:45 vita

8. szekció: A város a művészetelméleti diskurzusokban (szekcióelnök: Kusper Judit)

13:45‒14:00 Bognár László Tér és narratíva összefonódása Kieślowski szocialista lakótelepén
14:00‒14:15 Horváth Csaba „Ez a város egy távoli bolygó” ‒ Budapest megjelenési formái a nyolcvanas évek magyar underground dalszövegeiben (URH, Kontroll Csoport, Európa Kiadó)
14:15‒14:30 Maksa Gyula A város képregényes megjelenítései. Frankofón példák
14:30‒14:45 Újvári Dorottya Teleki Andor városai (online előadás)

14:45‒15:05 vita

15:05‒15:20 kávészünet

9. szekció: A város irodalmi reprezentációi 3. (szekcióelnök: Mester Béla)

15:20‒15:35 Tóth Kálmán: A város mint a csiszoltság színtere Kis János szuperintendens Emlékezései életéből című művében
15:35‒15:50 Kusper Judit: A városok identitása. Imaginárius terek mint az önazonosság kódjai Szabó Magda regényeiben
15:50‒16:05 Visy Beatrix: Város, fénykép, emlékezet Lengyel Péter életművében
16:05‒16:20 Hörcher Eszter Éva: A zárt és nyitott terek összefüggései Tóth Krisztina prózai szövegeiben

16:20‒16:40 vita

10. A város a filozófia diskurzusaiban 2. (szekcióelnök: Moravánszky Ákos)

16:40‒16:55 Hörcher Ferenc A város-fogalom jelentései a politikai filozófiai diskurzusban
16:55‒17:10 Horváth Péter Walter Benjamin párizsi városképe: az aura destrukciója mint traumatikus modern várostapasztalat
17:10‒17:25 Mester Béla Agora vagy közpark? A 19. századi Magyarország urbanisztikai dilemmája
17:25‒17:40 Váraljai Anna Urbanizációs víziók, koncepciók retorikái a harmincas évek szegedi városépítészetében

17:40‒18:00 vita

 

18:00‒18:15 A konferencia lezárása